КРЕАТИВНІСТЬ розвиває РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
КРЕАТИВНІСТЬ розвиває РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Креативність як риса особистості може проявлятися в будь – які діяльності. Тож розвивати її слід у всіх можливих напрямах, зокрема й під час занять фізкультурою та спортом. Тим паче, що сама фізкультура цьому сприяє, відкриваючи широке поле для творчості дорослого, і дитини.
Успіх у житті значною мірою залежить від уміння людини нестандартно мислити, знаходити оригінальні шляхи розв*язання проблем і конфліктів, бачити кілька можливих рішень і прогнозувати їхні наслідки.Тож, якщо ми хочемо виховати успішну,щасливу, конкурентоспроможну особистість, варто з дитинства розвивати її креативні здібності.
Основою повноцінного гармонійного розвитку особистості дитини є її фізичне виховання і загальне оздоровлення. Спеціально організована фізкультурно – оздоровча робота в дошкільному закладі та сім*ї певною мірою можуть сприяти формуванню та розвитку творчої особистості за умови створення креативності розвивального середовищ ( як в ДНЗ, та к і в родині).
Насамперед необхідно забезпечити позитивний мікроклімат для свободи малюка і пізнання ним свого «Я», сприти реалізації його особистісного потенціалу, спонукати до творчої імпровізації, формувати допитливість, рефлективність, адекватну самооцінку. Цієї мети досягають при взаємодії дорослого з дитиною: проведення психогімнастики, емоційних вправ; ігор для розвитку уяви, фантазії тощо.

picture

Рухливі ігри
Розвитку креативності значною мірою сприяє гра, оскільки це активна, творча діяльність, під час якої малюк набуває досвіду, отримує багато вражень, формує особистість. Тому варто ширше використовувати спектр сюжетних ігор.

Розвивальний потенціал рухливих ігор:
дають змогу дитині вправлятися в різних видах діяльності – руховій, ігровій, мовленнєвій, театралізованій тощо;
забезпечують орагнізацію дослідницького пошуку;
спонукають дошкільнят до мовленнєвої творчості,
сприяють активізації та розвитку логічного, образного, абстрактного та креативного мислення.
Водночас рухливі ігри дають розвивально – виховний ефект лише за умови правильного добору завдань відповідно до віку малят, рівня їхньої рухової підготовленості та стау працездатності, при року, режимного моменту ( йдеться про ДНЗ), дотримання оптимальних навантажень.

picture

Пантомімічні ігри – імпровізації
Розвитку дитячої уяви,спостережливості, художньої та творчої самодіяльності, креативності сприяють пантомімічні ігри – імпровізації. Успіх такої гри багато в чому залежить від здатності педагога до творчої співпраці з дітьми, його особистісних якостей. Дорослий має взяти на себе роль організатора та ведучого і паралельно коментатора ігрових дій.

Фольклор під час фізичного виховання
Пожвавити й урізноманітнити фізкультурні заняття, сприяти творчо – руховій ініціативі дітей допомагає використання фольклору. Це можуть бути малі форми фольклорної творчості або ж окремі сюжетні лінії, мотиви, персонажі. Завдяки тому, що образи – персонажі добре відомі і зрозумілі, дітям краще вдається імітувати їхні рухи, поведінку, а педагогу відповідно організувати вправи. 
Типи фольклорних фізкультурних занять
- рухливо – творчі заняття, що базуються на одному з видів усної народної творчості;
- сюжетні фізкультурні заняття ( в умовах ДНЗ );
- театралізовані фізкультурні заняття.

Креативні вправи для ніг 
Ходіння босоніж та різноманітні вправи для стопи з давніх – давен були природними методами загартування й оздоровлення. Сучасні дослідники пояснюють це тим, що на стопі розміщена велика кількість нервових закінчень, які впливають на енергообмін, а тренування дрібної моторики палців ніг сприяє також розвитку відповідних ділянок головного мозку. Для гіперактивних дітей, які потребують більше руху, гімнастика дл пальців ніг покращує тілесну самоорганізацію.

Рухлива психогімнастика
 Вправи з психогімнастики вчать керувати своїм внутрішнім станом, розвивають емоційну сферу, викликають у малят яскраві почуття, сприяють вихованню емпатії, спонукаючи дитину відтворити образ предмета або явища в рухах, наділити його певним характером, почуттям, настроєм.

Психогімнастика « Я – сонце»
Я – сонце. Я прокидаюсь.Я прокидаюсь. Я вмиваюсь. Розчісую свої промінці і піднімаюсь повільно й урочисто. Я – велика куля. В мені багато тепла і світла. Я – велика куля. В мені багато тепла і світла. Я – велике сонце. Я дарую своє тепло всім: і небу, і хмаркам, і річкам, і деревам, і квітам, і людям.
Вихователь імпровізує рухи. Діти повторюють їх, фантазують самі. Необхідно всіляко заохочувати творчі рухи малят в різних вікових групах. Будь – який фізичний рух у психогімнастиці відтворює певний образ фантазії, насичений емоційним змістом. Таким чином активізується діяльність психічних функцій – мислення, сприйняття пам*яті, уваги, а також емоційна сфера і рухова діяльність. А коментарі ведучого стимулюють ще й внутрішню увагу дітей до цих процесів. Такі вправи дають дошкільнику велике задоволення, активізують фантазію, покращують ритмічність, спритність та координацію рухів. Водночас ведучий коментарями описує характер фізичних дій – силу, темп, різкість, спрямовує увагу дітей на усвідомлення і порівняння м*язових та емоційних відчуттів, які у неї виникають.

picture

Пізнавальний компонент у фізичній діяльності
Одним із засобів оптимізації процесу фізичного виховання та розвитку творчої особистості є активізація пізнавального компонента фізичної діяльності дитини. Найефективніше це відбувається під час прогулянок на доні природи. Керовані пізнавальним процесом та набутим руховим досвідом, малюки самостійно, відповідно до сезону, обирають природний матеріал для виконання рухів.
Пізнавальний компонент проявляється і під час нескладного експериментування, у процесі якого малюки набувають когнітивного та рухового досвіду спілкування з об*єктами та явищами природи.

Самостійна рухова діяльність дітей
Крім організованих заходів потрібно створювати умови та відводити час для дитячої рухової самодіяльності, у якій повніше розкриваються індивідуальність, схильність малюків до творчості. Помічено: безцільна, на перший погляд, біганина, беззмістовне кидання предметів є насправді способом самовираження дитини і підготовки до опанування складнішими рухами. Значення самостійних занять фізичними вправами незаперечне. Вони формують у дошкільнят уміння вибирати і виконувати без допомоги дорослих фізичні вправи, розвивають ініціативність, активність, організаторські здібності, бажання діяти творчо. Рухи, які діти виконують самостійно, не мають вимагати складної організації і страхування.
Малятам слід давати можливість самим обирати для занять улюблених вид рухів. Водночас вихователь має не стояти осторонь, а вдумливо, обережно і тактовно керувати самостійною діяльністю дошкільнят: контролювати якість виконання рухів, стежити за їх дозуванням і черговістю, поведінкою дітей, підтримувати їхній інтерес.
Завдяки самостійним заняттям фізичними вправами забезпечують активний руховий режим дошкільників протягом дня, що сприяє розвитку такої цінної властивості навичок, як варіативність, тобто гнучкість у пристосуванні до змінних умов.
 Співзвучність особистості дитини і дорослого в освітньому процесі є передумовою ефективного впливу виховання на розвиток малюка. Дорослий має спонукати дитину до творчості, створювати відповідні умови для її особистісного розвитку та самовираження, а головне – творити разом з нею.