Звіт керівника ЗДО № 85 "Перші сходинки" Сіренко Людмили Анатоліївни
29.06.2020
Звіт

Керівника закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 85 «Перші сходинки» Сіренко Людмили Анатоліївни

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Діяльність закладу освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні. Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) - це перша і дуже важлива сходинка в освіті дошкільнят. Змінюються умови життя і вимоги школи до компетентностей майбутніх першокласників. Дуже багато зараз говориться про якість освіти, а досягти її можна, на наш погляд, тільки формуючи єдині вимоги у вихованні, розвитку та навчанні, організації життєдіяльності дитини між педагогами та батьками; відповідальне ставлення дитини до самої себе та до своєї діяльності. І такі заходи як публічні слухання, спільні свята і дозвілля допомагають нам стати єдиною командою в нашій нелегкій справі. Даний звіт - засіб забезпечення інформаційної відкритості та прозорості роботи нашого закладу дошкільної освіти № 85 «Перші сходинки». Головними завданнями мого звіту, як засобу інформування громадськості є:- Забезпечення прозорості, відкритості і демократичності управління закладом дошкільної освіти.- Задоволення інформаційної потреби різних груп користувачів: це і батьки, і педагоги, і засоби масової інформації та органи влади.- Стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти. Cучасний дошкільний навчальний заклад має бути позитивним, динамічним простором, що оптимізує розвивальний потенціал дітей. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти - державним стандартом, виконання вимог якого є обов'язковим. В нашому закладі освіти при реалізації прав дітей на дошкільну освіту враховуються особливі освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти. За проектною потужністю заклад освіти розрахований на 14 груп, з яких приміщення однієї вивільненої групи переобладнано на спортивну залу, в 2019-2020 навчальному році в закладі функціонувало 13 груп, з яких:4 групи раннього віку (1,5-3 років);5 дошкільних груп загального розвитку, з яких: 2 групи - молодший дошкільний вік (3-4) роки; 2 групи - середній дошкільний вік (4-5 років); 1 група - старший дошкільний вік (5-6 років);4 групи для дітей з особливими освітніми потребами, а саме: 3 спеціальні групи, діти, яких потребують корекції мовлення: 1 група - молодший дошкільний вік (3-4 років), 1 група - середній дошкільний вік (4-5 років), 1 група - старший дошкільний вік (5-6 років) та 1 інклюзивна група - старший дошкільний вік (5-6 років) для дітей з синдромом Дауна. В 2019 - 2020 навчальному році освітня робота в закладі організовувалась відповідно Базового компоненту дошкільної освіти, програми виховання і навчання дітей від 2 до 6 (7) років «Дитина» (втілення в життя дитиноцентрованих принципів освітньої діяльності), програмно-методичного комплексу «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Рібцун Ю.В., «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ» програмно-методичний комплекс Л.І.Трофименко. Освітній процес в інклюзивній групі здійснюється відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за окремими програмами, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки, та методиками з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю та за індивідуальними програмами розвитку, складеними на кожну дитину.Мова навчання дітей - українська.Режим роботи закладу 5-ти денний з 12 годинним: з 7.00 год. до 19.00 год та 10 годинним (спеціальні (логопедичні) групи) перебуванням дітей: з 8.00 год. до 18.00 год. (спеціальні групи), також організовано чергову групу для дітей цих груп: вранці з 7.00 до 8.00 та у вечірні години з 18.00 до 19.00.Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснювався протягом календарного року відповідно до запрошень в Системі електронного запису дітей до комунальних закладів освіти міста Києва «СЕЗ ЗДО» та на підставі:До груп загального розвитку:- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;- свідоцтво про народження дитини (копія);- довідка про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ЗДО та дві картки профілактичних щеплень (облікова форма № 063/о).Якщо профілактичні щеплення відсутні, то зарахування дитини до ЗДО здійснюється на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії.- документи для встановлення пільгової батьківської плати. У разі, якщо дитина має особливі освітні потреби та (або) інвалідність,то надається дозвіл ЛКК на відвідування дитиною ЗДО.До груп компенсуючого типу (логопедичні) додатково додаються:- витяг з протоколу засідання інклюзивно-ресурсного центру;- направлення місцевого органу управління освітою, молоді та спорту;- висновок лікарсько-консультативної комісії про можливість відвідування закладу освіти. Запроваджена електронна реєстрація дітей в заклад дошкільної освіти, що полегшує відстеження черги та запровадження відповідних заходів щодо набору дітей.Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (літній період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей. Але цей 2019-2020 навчальний рік закінчився дистанційно, у зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню короновірусної інфекції (COVID-19), кеуючись постановою Кабінету Міністрів Украіни від 11.03.2020 № 221 «Про запобігання поширенню на територіі України гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короно вірусом SARS-CoV-2» (із змінами), розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 11.03.2020 р. № 427 «Про призупинення освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності», наказом МОН від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню короновірусу COVID-19» було видано наказ по ЗДО № 85 «Перші сходинки» «Про призупинення освітнього процесу в ЗДО № 85 «Перші сходинки», відповідно до наказу «Про запровадження дистанційної роботи педагогічних працівників ЗДО № 85 «Перші сходинки» в закладі було запроваджено гнучкий графік роботи закладу освіти та дистанційну роботу педагогів. Наші педагоги, а це: вихователі, вчителі-логопеди, музичні керівники, керівники гуртків тощо сумлінно виконували свої професійні обов'язки, корегуючи плани освітнього процесу, розробляли конспекти занять відповідно до освітньої програми тощо. В умовах карантину була налагоджена тісна взаємодія із батьками здобувачів освіти за допомогою ІКТ (спілкування у групах в соціальних мережах, мобільних додатках, за допомогою електронної пошти тошо). Проводились: онлайн заняття, творчі майстер-класи, різновиди оздоровчих заходів, консультаціі для батьків щодо організації освітньої діяльності вдома, розпорядку дня, харчування, щодо запобігання поширенню гострої распіраторної хвороби COVID-19 та правил, яких слід дотримуватись вихованцям та їх батькам тощо.Разом з ЗДО № 669 «Журавлик» на Фейсбуці започатковано «Перехрестя дружби». Проведено Тиждені інклюзіі та дружби, під час якого заклади освіти поширювали свій педагогічний досвід, ділилися своїми напрацюваннями. Завдяки цьому проекту збільшилась кількість підписників сторінки нашого закладу - 357 осіб, серед них батьки здобувачів освіти, колеги - педагоги, громада м. Києва та інших міст України.Система роботи закладу дошкільної освіти спрямована на забезпечення рівного доступу дітей до якісної дошкільної освіти; збагачення системи виховної роботи новими підходами та методиками; створення умов для професійного зростання педагогів та розкриття їх педагогічної майстерності; здійснення експериментальної діяльності через запровадження новітніх інформаційних технологій в освітній процес. Особливістю освітнього процесу в групах де перебувають діти з ООП є його індивідуалізація та диференціація. Корекційно-розвиткова робота проводиться як корекційно-розвиткові заняття за напрямами відповідно до індивідуальних особливостей дитини.Система корекційно-розвиткової роботи вчителів-логопедів була спрямована на усунення порушень мовленнєвого розвитку та створення умов для формування навичок вільної комунікації. Психолого-педагогічне супроводження дітей з особливими освітніми потребами в ЗДО № 85 «Перші сходинки» здійснюється практичним психологам та відповідними педагогічними працівниками закладів дошкільної освіти, командою супроводу, до складу якої входять: вихователь-методист, вихователь, вихователь групи, пактичний психолог, вчителі-логопеди, музичний керівник та батьки дітей з ОП. Виховна робота з дітьми з особливими освітніми потребами, направлена на їх безпеку, соціалізацію, розвиток комунікативних навичок, навичок самостійності та самообслуговування тощо.Фінансування діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти здійснюються за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку. Для реалізації цього принципу від педагогічного колективу закладу вимагала обізнаності педагогів з найновішими здобутками науки і практики, постійного підвищення освітнього рівня, вміння застосовувати наявні знання в конкретних умовах.  У закладі створені необхідні умови для перебування, повноцінного розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку. Робота педагогічного колективу спрямована на ранню корекцію і компенсацію вторинних відхилень у розвитку дітей, здійснення вчителями-логопедами корегування та компенсації основного дефекту. Діяльність колективу спрямована на благополуччя кожного здобувача освіти. Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи закладу дошкільної освіти обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, кабінети вчителів-логопедів та психолога, роздягальні та кімнати гігієни, медичний, методичний кабінети, музична та фізкультурна зали, всі технологічні та побутові приміщення. Педагоги нашого закладу, здійснюють інтегрований підхід до розширення досвіду дошкільників у самооцінних для цього віку видах діяльності: ігровий, художньо-театралізований, мовленнєвого спілкування, спортивний, музичний, трудовий тощо. У навчальному процесі більшість педагогів використовують інформаційно-комунікативні технології навчання. Використання медіа засобів практикується під час тематичних занять, розваг. У ЗДО функціонує мультимедійна дошка, яку педагоги використовують у своїй діяльності. З метою поліпшення якості педагогічного процесу та реалізації варіативного змісту дошкільної освіти у роботі з дітьми дошкільних груп було організовано роботу гуртків:• Мовленнєвого напряму (англійська мова) - 2 заняття на тиждень,• Художньо-естетичного напряму «Творча студія» - 1 заняття на тижденьЗДО № 85 «Перші сходинки» в 2019-2020 н.р. організовано гурткову роботу художньо-естетичного напряму «Квілінг», «Валяння з вовни»» гурткова робота мовленнєвого напряму «Англійська мова».Гурткова робота в ЗДО організована відповідно до:- аналізу природних нахилів, здібностей, потреб здобувачів освіти;- аналізу організації предметно-розвивального середовища для здійснення гурткової роботи;- соціальних запитів батьків здобувачів освіти, за результатами досліджень методом опитувальників та індивідуальних інтерв'ю.Керівники гуртків планують освітню роботу з дітьми з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти України та чинних програм, зокрема: освітньої програми для дітей 2-7 років «Дитина», програми та методичних рекомендацій «Англійська мова для дітей дошкільного віку». Гуртковою роботою охоплені діти 3-6 років, у тому числі здобувачі освіти інклюзивної групи (старша група № 1) та спеціальних груп для дітей з порушеннями мовлення (молодша група № 1, середня група № 10, старша група № 6). Метою організації гурткової роботи в ЗДО № 85 «Перші сходинки» визначено наступні вектори:- виявлення, підтримка та розвиток обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільного віку;- формування складових елементарної іншомовної комунікативно-мовленнєвої компететностності (мовної, мовленнєвої, соціокультурної);- забезпечення персонального шляху реалізації особистісного потенціалу здобувачів освіти;- актуалізація у процесі навчання позитивних рис характеру здобувачів освіти, формувати новоутворення культури спілкування; прояви загальнолюдських моральних якостей;- реалізація інваріантної складової Базового компоненту дошкільної освіти за одним чи кількома пріоритетними напрямами освітньої діяльності;- організація діяльності ЗДО, що відповідає сучасним вимогам суспільства.Зміст гурткової роботи висвітлено на веб-сайті ЗДО та на сторінці соціальної мережі Фейсбук, що сприяє поширенню передового педагогічного досвіду та розвитку позитивного іміджу закладу освіти. Окремим напрямом стала організація дистанційної освітньої роботи під час карантиту (березень-травень 2020 року).Варто зазначити, що зміст гурткової роботи вище зазначених напрямів сприяє формуванню компетентностей у здобувачів освіти дошкільного віку, які є основою для формування ключових компетентностей НУШ (здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами, інноваційність, навчання впродовж життя, громадянські та соціальні компетентності, культурна компетентність). Тематика, обрана керівниками гуртків для розвитку, виховання та навчання дошкільників, сприяє розвитку пізнавальних процесів, активізації мовної та мовленнєвої активностей, розвитку дрібної моторики, художньо-естетичного смаку, поважливих стосунків до однолітків в дитячому колективі. Керівники гуртків впродовж організації індивідуальних та групових форм роботи використовували спектр педагогічного інструментарію, а саме: наочні методи з використанням ІКТ, практичні методи (дидактичні ігри та розвивальні матеріали, виготовлені власноруч).Окрему увагу потрібно приділити питанню надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами. Так під час занять художньо-естетичного циклу (квілінг, валяння з вовни) педагогами помічено виявлення зацікавленості дітей вправами для розвитку дрібної моторики, об'єктів художнього мистецтва, помічено позитивні зрушення щодо виявлення поведінки, ставлення до інших дітей у дітей з особливими освітніми потребами, які мають емоційно-вольові порушення. Окремим досягненням можна вважати організацію занять з вивчення англійської мови дошкільниками для дітей з порушеннями мовлення, адже впродовж підгрупових та групових форм роботи діти досягали мовних результатів у вивченні іноземної лексики та граматичних форм; під час логоритмічних вправ здійснювався розвиток фонематичного слуху дітей.  Результати проведення гурткової роботи в 2019-2020 н.р. можна вважати позитивними за результатами розвитку психічних процесів здобувачів освіти, відгуків батьків та позитивного впливу на імідж ЗДО. Сучасна дошкільна освіта вимагає освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. У закладі впроваджуються інноваційні технології у освітньо-виховний процес:- методика використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі Катерини Крутій;- методика використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям Т.Ткаченко;- авторська методика М.Єфименко «Театр фізичного виховання й оздоровлення дітей»;- теорія рішення винахідницьких завдань (ТРВЗ) Г.С. Альтшуллера;- методи проектної діяльності.Педагогічними кадрами заклад забезпечений на 90% та технічним персоналом на - 98%. З дітьми працюють досвідчені кваліфіковані педагоги та педагоги - початківці, педкадри розподілені за групами з урахуванням освіти, педагогічного стажу, психологічної сумісності. З метою забезпечення якості дошкільної освіти здійснювалось підвищення кваліфікації та підтримувався саморозвиток педагогів у міжкурсовий період шляхом мотивування до участі у роботі майстер-класів, брейн-рингів та інших форм динамічного навчання (у тому числі з питань наступності між дошкільною та початковою ланками у рамках впровадження концепції «Нової української школи»). Педагогам надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта (приділяли увагу професійному розвитку і самоосвіті і під час дистанційної роботи під час карантину), взаємовідвідування методичних заходів, проходження курсів підвищення кваліфікації. Організовано педагогічну просвіту педагогів в режимі онлайн: перегляд вебінарів, семінарів видавництва МСFR та тематичних івентів, отримані сертифікати участі. Дані форми роботи сприяли різнобічному і ґрунтовному аналізу освітнього процесу. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки педагогів. Протягом 2019 - 2020 н.р., відповідно до річного плану, мною здійснювався контроль за організацією навчально - виховного процесу з метою створення належних умов для забезпечення доступу та здобуття дітьми якісної освіти.  Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - педагогічна рада. Проведення педагогічних рад підпорядковується загально-педагогічним вимогам: колегіальності, гласності, демократичності, систематичності, наступності, перспективності. Перевага надається традиційній формі організації педагогічних рад з елементами нетрадиційних форм роботи. Мають місце такі форми, як: Круглий стіл,Ділова гра, Методичний ринг, Мозковий штурм тощо. Вихователі готують теоретико-практичні повідомлення на основі рекомендованої методичної літератури та власного досвіду. В організації співпраці дитячого садка з батьками керувалася принципом інтеграції суспільного та родинного виховання з наданням пріоритетності вихованню дітей у сім'ї , була здійснена співпраця з батьками, ознайомлення батьків з сучасними освітніми технологіями з метою втілення особистісно-орієнтованої моделі у практику родинного виховання. Організовувались такі форми роботи з батьками, які орієнтуються на сучасні підходи до організації родинного виховання :  батьківські конференції,  батьківський університет,  круглі столи, обмін досвідом.  У закладі працює батьківська громада, яку очолює Запольська Наталія Олександрівна. Наталія Олександрівна налагодила співпрацю з депутатами, займається додатковими джерелами закладу, одержаними від організацій, окремих громадян. Постійно забезпечується інформування батьків шляхом розміщення матеріалів на інформаційних дошках для батьків (щомісячно оприлюднюються акти) та на сайті закладу.Станом на червень місяць за допомогою батьків були проведені наступні роботи та придбано:ремонт роздягальні для працівників харчоблоку;заміна сан технологічного обладнання в гр. № 12;встановлено жалюзі на вікна в гр. № 1, 10;ремонт комп'ютера, заправка картриджів;акваріум;пісочниця;дидактичні ігри. Я вдячна батькам за допомагу нам у проведенні ремонтних робіт у групах та на території закладу. Ви допомагаєте створювати затишок та комфорт для дітей.Бюджетні кошти виділялись на: лікарські та дезінфікуючі засоби, ремонт місць загального користування (туалетна кімната гр. № 4), капітальний ремонт входу-виходу гр. № 7 (облицювання плиткою, заміна дверей), ремонт тіньового навісу гр. № 7, утеплення частини фасаду.Також протягом звітного періоду наш заклад отримував обладнання, малоцінні предмети, матеріали та інвентар, за рахунок виділених коштів бюджетом міста Києва для Святошинського району по галузі "Освіта": стільці для вихователя, стільці дитячі, лава дитяча для роздягання, шафа дитяча для роздягання 3-х секційна, ігрові стінки, матраси, автономні установки аерозольного пожежогасіння, вогнегасники ВВ-3, кріплення для вогнегасників, деалектичні килими, кошма, пожежний рукав, встановлено систему оповіщення, пральний порошок, сода кальцинована, мило рідке туалетне, мило господарче та дитяче, порошок для чищення, миючий засіб для посуду, засіб для миття вікон, швабра з від жимом, лопата з держаком, віники, совок пластмасовий, ганчірка підлогова, дезактин, відро пластмасове, обладнання відповідно до вимог НАССР, спецодяг, комплекти постільної білизни, рушники, тюль, підковдри дитячі, столовий посуд, канцтовари, ігрові куточки, швейна машина, господарчі товари, дезінфікуючі засоби відповідно до Регламенту. В повному обсязі оплачуються рахунки за комунальні послуги, енергоносії, повірку лічильників, технічне обслуговування та придбання вогнегасників, телефонний зв'язок, послуги Інтернету, вивезення сміття.Керівництвом закладу проводяться заходи щодо дотримання лімітів та економії бюджетних коштів: встановлено постійний контроль за використанням енерго-, тепло і водоресурсів. Щомісяця, разом з заступником завідуючого господарством, проводиться аналіз показників лічильників і прийняття відповідного управлінського рішення.У період ремонтних робіт (влітку 2020 року) планується провести:косметичні ремонти на групах: фарбування міжкімнатних дверей, підвіконня тощо;косметичний ремонт харчоблоку, пральної, музичної зали, спортивної зали, коридорів;ремонт та фарбування ігрового обладнання на дитячих майданчиках.Матеріальні цінності оприбутковуються відповідно до вимог нормативно - правових актів та беруться на облік централізованою бухгалтерією. Незважаючи на складні економічні умови, приміщення і територія ЗДО оснащені необхідним інвентарем, перебувають у задовільному стані, постійно поповнюється, оновлюється і ремонтується обладнання.Протягом 2019- 2020 н.р. було залучено додаткові джерела фінансування навчального закладу за підтримки. депутата Київської міської ради Товмасяна В.Р..За кошти Громадських організацій:* «Спорт, освіта, майбутнє» на суму 7863.70 (сім тисяч вісімсотшістдесят три грн. сімдесят копійок): За 2019 - 2020 н.р. матеріальну базу дошкільного закладу зміцнено на:Державні кошти: 831978.52 грн.Позабюджетні кошти: 7863.70 грн. Кошти ГО, депутатів: 2468.40 грн.Всього на: 842310.62 грн. В ЗДО № 85 «Перші сходинки» особистий прийом громадян здійснюються відповідно до графіка прийому громадян мною, директором закладу освіти та вихователем-методистом Бородавкою В.Г. Звернення громадян реєструються в журналі реєстрації звернень громадян. З метою упередження появи звернень, зняття конфліктних ситуацій, проводилося: індивідуальне консультування, роз'яснення проблемних питань освіти, фінансово-господарської діяльності, батьківської плати.  Протягом 2019-2020 року зареєстровано 30 зверненнь, з них: 18 письмово та 12 - усно.Питання, що порушувались у письмових зверненнях: адвокатські запити щодо родинних справ батьків здобувачів освіти; доповідні записки співробітників та подання заяв на встановлення пільг здобувачам освіти з питань харчування. Питання , що порушувались у зверненнях громадян в усній формі: про влаштування дітей до закладу дошкільної освіти та мови перебування в закладі освіти дітей з особливими освітніми потребами та їх педагогічний супровід. У закладі організовано триразове харчування для вихованців груп загального розвитку і 4-х разове харчування для дітей спеціальних груп. Щоденно складається меню-розкладка відповідно до примірного сезонного меню та технологічних карток, з урахуванням заміни продуктів харчування та надаються рекомендації батькам щодо харчування дітей вдома у вечірній час та вихідні дні. Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку держпродспоживчслужби. Робота з організації харчування дітей регламентована Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 № 298/227 (далі - Інструкції), та постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 №1591.Адміністрація закладу своєчасно і в повній мірі ознайомлює учасників освітньо-виховного процесу з нормативно-правовою базою з питань організації харчування дітей та доводить до відома персоналу та батьківської громади інформацію вищих органів влади місцевого рівня. РУОМС визначено та погоджено перелік постачальників харчових продуктів та продовольчої сировини, графіки і маршрути постачання. Продукти харчування, що постачаються в заклад, мають всі необхідні супровідні документи відповідно до нормативних вимог. Доставка продуктів з дрібнооптового складу здійснюється спеціальним транспортом Діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та Революції Гідності, військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків, користуються пільгами під час організації харчування відповідно до чинного законодавства або нормативно - правової бази.Діти, які відвідують групи компенсуючого типу звільняються від плати за харчування. Адміністрацією закладу проводиться аналіз виконання заказу продуктів харчування на оперативній нараді при директорі.Для покращення організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі видаються накази, розробляються та виконуються відповідні заходи. Для організації питного режиму всі групи забезпечуються питною (кип'яченою) водою. Працює фільтруюча система для очищення холодної води. Харчоблок забезпечений відповідним обладнанням та посудом. Контроль за харчуванням починається із складання меню і триває на всіх етапах приготування їжі: аналіз харчування на фізіологічну повноцінність меню-розкладки, контроль за якістю продуктів, які поступають у дошкільний заклад, дотриманням норм закладки та виходу порцій, технології приготування, якістю приготовленої їжі та її роздачі по групах.Питання безпеки життєдіяльності, створення належних санітарно-гігієнічних умов та профілактика травматизму є одним із найважливіших у роботі нашого закладу. Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності заслуховується на виробничих нарадах, засіданнях педрад, батьківських зборах. В ЗДО № 85 «Перші сходинки» забезпечуються безпечні та нешкідливі умови навчання, фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, режиму роботи, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я вихованців. В нашому закладі дана робота проводиться за наступними напрямками:• створення безпечних умов праці та навчання; • документальне оформлення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності;• систематичне навчання вихованці та працівників навчального закладу безпеці праці та життєдіяльності;• профілактика нещасних випадків;• інформаційно-агітаційна діяльність та просвітницька робота; • робота з батьківською громадськістю;• контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. Відповідно до Закону України «Про охорону праці» для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам під час навчально-виховного процесу в навчальному закладі створена служба охорони праці. Постійно здійснюється контроль за технічним станом приміщень та територією щодо дотримання безпечних умов та протипожежного режиму, за виконанням угоди з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу.В закладі освіти розроблені заходи, направлені на охорону праці та безпеку життєдіяльності, запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму, запобігання травматизму під час навчально-виховного процесу, профілактики побутового травматизму серед педагогічного, технічного та дитячого колективів. Педагогічним колективом нашого закладу приділялась особлива увага здоров'ю дітей, формуванню здорового способу життя підростаючого покоління, попередженню негативних явищ в середовищі. З батьками вихованців також проводилась профілактична робота щодо попередження дитячого травматизму: консультації, бесіди; систематично змінювався матеріал в батьківських куточках; батьків залучали до проведення спільних заходів з попередження дитячого травматизму.Незважаючи на обсяг проведеної профілактичної роботи та пропедевтичних заходів мають місце певні недоліки: батьки несвоєчасно повідомляють про випадки травмування дітей вдома. Наявність домашніх травм свідчить про недостатню просвітницьку роботу з батьками вихованців та їх недогляд за дітьми вдома. Тому одним із завдань на 2020/2021 н.р. адміністрація вбачає розробку «Алгоритму дій батьків у випадку травмування дитини вдома», та розміщення його на сайті для інформування батьків. Закладу дошкільної освіти № 85 «Перші сходинки» вже 39 років. Ми бачимо, що він у задовільному стані завдяки спільним зусиллям колективу та батьків. Проте питання оновлень залишається актуальним. Особливо гостра проблема - стан огорожі, тіньових навісів та відсутність сучасного спортивно-ігрового обладнанням на дитячих майданчиках; руйнування фундаменту біля запасного виходу, що загрожує зсуву покрівлі; потреба у коронуванні дерев (верби); часткове відновлення пошкодженого корінням дерев асфальтового покриття; потреба в капітальному ремонті харчоблоку та пральні; утеплення фасаду закладу; заміна сантехнічного обаднання, відсутність сучасної апаратури у музичній залі. На жаль, власними силами колективу ці питання вирішити ми не в змозі. В 2019 - 2020 н.р. відбувалось моральне стимулювання педагогічних працівників та батьків, які беруть активну участь в житті нашого закладу освіти та допомагають вирішити ряд питань. Питання морального та матеріального стимулювання розглядаються на педагогічних радах та виробничих зборах дошкільного навчального закладу. Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати колективу закладу освіти, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей. Сподіваюсь, що представлений матеріал дозволить вам сьогодні об'єктивно оцінити мою діяльність як керівника та діяльність всього нашого колективу.Дякую за увагу!

назад »