АДМІНІСТРАЦІЯ ТА ПЕДАГОГИ
Вихователь
Кульченко Ганна Михайлівна, стаж роботи 34 роки, освіта: вища, категорія: вища, рік народження 1951.

Працюю за розділом програми «Талановиті пальчики» поєднуючи її з художньою літературою, мовленнєвим розвитком та іншими розділами програми «Дитина». 

Свою роботу здійснюю відповідно до основних положень Закону України «Про освіту», Державної національної програми «Освіта», Закону України «Про дошкільну освіту», інструктивно – методичних вказівок МОН України. 

Навчально – виховну роботу проводжу за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» рекомендованою Міністерством освіти і науки України.

Зараз у педагогіці дуже гостро стоїть питання особистісно орієнтованого підходу до навчання та виховання. Тому на своїх заняттях даю можливість реалізуватися кожній дитині.

Образотворче мистецтво і зокрема техніка витинанки та орігамі (в яких здійснюється напрямок моєї роботи) розвиває у дітей зорову пам'ять, спостережливість, просторову уяву, дрібну моторику пальців, окомір, вміння зосереджуватись. 

 


Вихователь
Яценко Ніна Миколаївна, стаж роботи 21 рік, освіта середньо-спеціальна, має звання вихователь-методист. Працює над темою: «Безпеку знаємо, про здоров’я дбаємо».

Так вже створений наш світ, що всі рослини, тварини і люди як живі організми природи повинні усе своє життя дбати про особисту безпеку . Крім того вони повинні,  дбати про безпеку тих, кого народили на цей світ.Людина - цар природи, але і вона підвладна усім небезпекам, що вигадала для себе сама: зброя, технічні засоби, хімічні сполуки, наркотики, тощо.        Діти - найбільш вразлива категорія людей . Озброєність людської дитини вродженими формами поведінки (самозахисту) значно гірша, ніж у дитини тварин . Проте, людська дитина володіє майже необмеженими можливостями освоювати нові форми поведінки . Якщо взяти до уваги ту обставину, що дорослі (батьки) фізично не в змозі усе життя опікати свою дитину, то стане зрозумілим те, наскільки важливо навчати її, дитину, захищатися самостійно.Головна мета дошкільного навчання – формування у кожної дитини активної життєвої позиції щодо власного життя та власної поведінки, накопичення ними знань та навичок безпечної поведінки вдома, на вулиці, у дитячому садку чи школі. Слушні поради дорослих повинні допомогти дитині зберегти своє життя , зміцнити здоров’я, позбутися шкідливих звичок, негайно приходити на допомогу тим, хто потрапив у важке становище.      Дитина повинна чітко, на рефлекторному рівні засвоїти алгоритм дії при потенційній загрозі її життю чи здоров’ю . Вона повинна завчити причини виникнення можливої безпеки, знати, як можна їх своєчасно усунути і уникнути перетворення потенційної загрози у нещасний випадок.        

 

Вихователь
Лиса Любов Миколаївна, 29 років педагогічного стажу, освіта середньо-спеціальна, присвоєно звання вихователь-методист. Поглиблено працює над темою «Виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини засобами народознавства».
Вихователь
Плекан Тетяна Володимирівна, стаж роботи 24 роки, освіта середньо-спеціальна. Працює над темою «Розвиток мовлення у дітей дошкільного віку».

 

Вихователь
Літковська Олена Михайлівна, має базову вищу освіту (бакалавр). Кредо: "Дитячий садок - будинок для дітей". В ньому ми даруємо дітям радість спілкування; стати їм друзями, партнерами в будь - яких справах; дати кожній дитині шанс розквітнути. Дитина – неповторна і дивовижна краплинка чистої, живої, джерельної води, яку треба берегти, цінити, любити і лише тоді вона перетвориться в могутній океан – почуттів, емоцій, вражень… Вводити малят в навколишній світ так, щоб вони відкривали в ньому для себе щось нове, росли дослідниками, щоб кожен крок був мандрівкою до живих джерел природи.