ДНЗ №85 «Перші сходинки» - ПЛАНЕТА ЩАСЛИВОГО ДИТИНСТВА
picture                                                 «Душа летить в дитинство, як у вирій,
                                                  бо їй на світі тепло тільки там»  
                                                                                              (Ліна Костенко)

     ДНЗ №85 "Перші сходинки" є експериментальним майданчиком реалізації психолого – педагогічного експерименту "Вибір успішної професії". Експеримент запроваджений Головним управлінням освіти Київської міської адміністрації з 1999 року (вихідною проблема експериментальних досліджень: "Підготовка дітей до підприємницької діяльності").
     Сучасна система дошкільної освіти спрямована на підготовку особистості, яка самостійно мислить та на створення умов, що відкривають перед дитиною можливість самостійних дій у пізнанні навколишнього. Отже, формування у дітей пізнавальної активності є сьогодні актуальною проблемою, а розуміння питань економічного виховання – і приймання життя таким, як воно є. Формування економічного мислення відбувається протягом всього життя людини, але основи його закладаються в дошкільному дитинстві: у родині, в повсякденному житті і, звичайно, в дошкільному закладі. Будь – яка діяльність немислима без глибокого сприймання дитиною навколишнього світу, яке відбувається в різних видах діяльності : зображувальній, конструкторській, музичній, мовленнєвій , ігровій, трудовій, предметній тощо. Педагоги ДНЗ "Перші сходинки" розробили програму, яка передбачає досягнення цілей формування економічних знань та підприємницького мислення шляхом організації роботи під час проведення сюжетних, творчих, дидактичних ігор, інсценізацій за художніми та власними творами економічними спрямування). 
     Провідною економічною теорією є праця, тож програмою передбачено широке ознайомлення зі світом професій. Роботу дошкільнят з економічного виховання ми спрямовуємо так, щоб набуті знання і вміння мали практичне застосування, допомагали дитині впевнено почувати себе в житті, бути не лише споживачем чужої праці, а й корисною іншим. Особливості пізнавальної діяльності дошкільників потребують використання таких педагогічних методів і прийомів, як: спостереження, показ, зіставляння, створення проблемних ситуацій, пошуком операції, дії, заохочення. Організаційними формами можуть виступати: спостереження, екскурсія, прогулянка, подорож, заняття, самостійна робота за завданням вихователя. 
     Враховуючи розвиток психологічного механізму підприємницької діяльності , пізнання способів розв'язання проблем, які пов'язані з успіхом, формуванням власної позиції в соціальному житті, окрім знань економічних категорій педагоги ДНЗ "Перші сходинки" виділяють і такі важливі завдання в умовах психолого – педагогічного експерименту "Вибір успішної професії":
• формування іміджу ділової людини, почуття людської гідності та цінностей різного типу праці;
• організація розвивального середовища , основ інтелектуальної власності та професійного самовизначення , що забезпечують готовність до вибору успішної професії;
• здійснення ранньої профільної спрямованості учнів та вихованців на оволодіння професіями підприємницької діяльності.
     Одним з напрямів експериментальної діяльності є реалізація курсу ділового спілкування, завданнями якого є розвиток пошуково – дослідницького мислення дітей, контактного спілкування, орієнтовані на ровесника – партнера, знайомого та незнайомого дорослого, на самоаналіз успіхів. Наші вихователі переконані, для того, щоб навчити дітей дошкільного віку бути партнерами, необхідно розвивати в них витримку, вміння вислуховувати думку іншого та брати її до уваги, запобігати сварок і не втрачати надії на добрий результат спільної справи. Саме тому основними методами педагогів під час організації ділового спілкування є: дидактичні та сюжетно – рольові ігри, проблемні ситуації, організоване навчання (заняття з образотворчої діяльності, розвитку мовлення, морально – етичного характеру), дослідження, спостереження, конструювання.
     Сучасний рівень розвитку суспільства вимагає високого рівня освіченості людини. Зростаючі потреби в спілкуванні та співпраці між країнами та людьми з різними мовами та культурними традиціями. Виходячи з цих потреб, велика увага в НВК "Перші сходинки" приділяється реалізації програми курсу "Англійська мова з бізнеслексикою" в умовах експериментальної діяльності. Заняття з англійської мови у гуртковій роботі проводяться в психологічній комфортній атмосфері, з орієнтацією на особистісно – орієнтований підхід до дошкільнят. Перевага віддається комплексним заняттям, які включають декілька видів мовленнєвої діяльності. Використовуються також інтегровані форми роботи з використанням зображувальної діяльності, театралізованої діяльності, математики, фізичного та музичного виховання.
Наш колектив переконаний, що робить важливу справу, в результаті якої малюки легше соціалізуються і обов'язково досягнуть успіху!

     Все в наших руках, тому не можна їх опускати.